Kvalifikasjoner

• medisinsk embetseksamen i 1979
• arbeidet med gynekologi og fødselshjelp siden 1979
• godkjent spesialist i gynekologi og fødselshjelp både i Tyskland (1984) og i Norge (1992)

Jeg har arbeidet i Norge siden 1988:
• 8 år ved Sykehuset Levanger
• 11 år ved Seksjon for gynekologisk kreft, Kvinneklinikken, St Olavs Hospital

Kontakt info: Tlf. 33 37 63 50 Besøksadresse: Tønsberg medisinske senter, Kilengate 18, 3117 Tønsberg